Spál Milan - EMES, VÝROBA A PREDAJ STAVEBNÝCH DIELCOV